Kategórie

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

 

— Komu: GREENPLAN s.r.o., Behynce 95, 98201 Tornaľa. info@gtled.sk
— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..............
— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............
—  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............
— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............
— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
— Dátum ..............    

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 

Stiahnuť si ho môžete tu.