Kategórie
media

V článku Rýchlokurz geniality alebo zorientujte sa vo svete LEDieksme spomínali veľmi dôležitý parameter LED svietidiel a to IP ochrana – stupeň krytia. Tento údaj vyjadruje odolnosť osvetlenia proti vniknutiu prachu a vody. Tento údaj je nesmierne dôležitý najmä ak svietidlo plánujete umiestniť do vonkajších priestorov (pri bazéne, do nekrytých priestorov) alebo do kúpeľní. IP kód je tvorený dvomi číslami. Prvé udáva ochranu pred nebezpečným dotykom a pred vniknutím cudzích predmetov, a druhé stupeň krytia pred vniknutím vody. Najvyšším stupňom je IP68.

 

Priestory kúpeľní sú veľmi špecifické – najmä vo vzťahu k tečúcej vode a kumulujúcej sa vlhkosti. Z tohto dôvodu inštalácia elektrických spotrebičov (a teda aj svietidiel) podlieha norme STN 33 2000-7-701. Táto norma definuje ochranné zóny a stupne krytia IP elektrických zariadení, ktoré je naozaj dôležité dodržať.

 

Norma sa vzťahuje na priestory s trvalo namontovanou vaňou alebo sprchou a pre okolité zóny. Tie sú rozdelené do troch skupín. Zóna 0, zóna 1 a zóna 2. Rozmery zón sa merajú vzhľadom na steny, pevné priečky, stropy, dvere a výklenky,

-       Zóna 0 – je vnútorný priestor kúpacej alebo sprchovacej vane. Pri sprchách bez vane sa priestor zóny 0 vymedzuje rovinou o výške 10cm nad podlahou s rovnakou plochou ako má zóna 1. V tejto zóne je možné inštalovať iba svietidlá a elektrické zariadené so stupňom ochrany minimálne IP x7 s napätím nepresahujúcim 12V.

-       Zóna 1 – je do výšky 225cm nad podlahou. Zahŕňa to aj priestor pod kúpacou vaňou. U sprchy bez vane zóna 1 označuje zvislú plochu, ktorá je vzdialená 120cm od pevne namontovanej hlavice na stene alebo strope. Svietidlá a elektrické zariadenia musia spĺňať stupeň krytia minimálne IP x5 a viac, t.j. ochrana proti striekajúcej vode.

-       Zóna 2 – obklopuje zónu 1 v šírke 60cm a výške 225cm nad podlahou. Zónu 2 však neobsahuje sprcha bez vane. Elektrické zariadenia a svietidlá musia spĺňať stupeň ochrany krytím IP x4. 

Umývací priestor

Umývací priestor je ohraničený zvislou plochou (plochami) prechádzajúcou obrysmi umývadla, umývacieho drezu a zahŕňa priestor pod aj nad umývadlom, umývacím drezom a podlahou a stropom. Svietidlo v umývacom priestore má byť umiestnené tak, aby jeho spodný okraj bol aspoň 1,8m nad podlahou. Musí byť z trvanlivého izolantu a chránené pred mechanickým poškodením. Spodný okraj svietidla nesmie byť nižšie ako 0,4m nad umývadlom alebo drezom.       

  • Mar 12, 2018